Rolki:: Schody
Schody

Mo?e skok ze schodów to nie ?aden trick, jednak mo?na przez nie wykona? ró?ne obroty i graby, takie jak safety czy mute. Na schodach ?atwo si? po?ama?, dlatego lepiej z czasem powieksza? ilo?? schodów przez, które b?dziemy skakac. Przed skokiem mo?emy podjecha? kilka razy do schodów i zobaczy? prawdopodobnie b?dzie wygl?da? nasz lot i miejsce l?dowania.
Najwa?niejsze:
-Wybicie z kolan
-Mocny rozp?d - lepiej zaliczy? mate na p?askim ni? po?ama? si? na schodach
-Zaraz po wibiciu wysoko unie? nogi, ?eby lot by? d?u?szy i bardziej stylowy.

Jak si? obraca??
Obrót o 180 stopni naj?atwiej wykonac z safety grabem. Mo?na robi? safety i obraca? si? o 90 stopni, a pózniej cofn?? obrót, z czasem na pewno si? prze?amiemy i doko?czymy obrót.Przed wykonywaniem musimy mie? opanowan? jazd? ty?em.Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avatururekin xD (2012-02-23 14:26:15)
fajna miejsówka na 2 filmiku xD