Rolki:: Ao Pornstar
Ao Pornstar

Jest to trick który da si? opanowa? w jeden - dwa dni na murku, o ile wcze?niej umiemy zwyk?ego Pornstara i Ao Soula. ?eby wykona? ten trick nale?y podczas wyskakiwania wykona? obrót o 180 stopni (tak ?eby ca?y czas widzie? murek), a nast?pnie wskoczy? jedna nog? na soula plate, a drug? nale?y odpowiednio przekr?ci? i do?o?y? do pornstara (w tej kolejno?ci). Aby trick si? uda? trzeba pami?ta? o przeniesieniu ca?ego ci??aru cia?a na nog? souluj?c? i lekkim przechyleniu si? "na twarz". Dodatkowo ?eby trick wygl?da? naprawd? stylowo nale?y bardzo mocno ugi?? nogi (prawie, ?e usi??? na nich). Na koniec mo?na do?o?y? ?adne l?dowanie z obrotem o 180 stopni. [enter Na koniec dodam, ?e bardzo ciekawe s? przej?cia wykonywane z tym trickiem (np. Ao Soul to Ao Pornstar, albo podobny Ao Soul to Ao Makio to Ao Pornstar)
Poni?ej filmik (nie tylko Ao pornstar)

Dodał: Ibuprom


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuproniko (2013-07-13 08:39:05)
fajnie d-_-b
Brak avaturuarek@ (2012-07-28 09:03:39)
dobrze :D
Brak avaturuEmciu123 (2012-07-17 19:44:15)
umnie w mie?cie niema skateparku szok co nie? ale nauczy?em si? na boxie hand made.
Brak avaturuSirbludragon (2012-07-11 20:30:51)
ten trik wydaje si? ?atwy ale taki niesjet ale potem sie uda?o dyche za efekt
Brak avaturuedson (2011-08-10 14:55:37)
Ten film zawiera tre?? od partnera SME, który zablokowa? go w Twoim kraju na mocy praw autorskich
masterblastermasterblaster (2010-09-13 15:52:17)
Dycha. Fajny trick, ale na pocz?tku zalicz?em kilka mat. xD