Rolki:: ?o?ysko + woda
?o?ysko + woda

Gdy popada deszcz, powierzchnia jest mokra a my mamy zajawke na rolki bierzemy wtedy role idziemy na miejscówe i zaczynamy je?dzi? niby nic jednak woda i piasek który jest nawet w minimalnych ilo?ciach trafia do ?rodka ?o?ysk.Po jezdzie chcemy wyczy?ci? ?o?yska wod? jednak nie mamy dost?pu do ?rodka ?o?yska i nie wiemy czy jest tak cho? troche wody czy jest jeszcze jaki? brud.Niby wszystko gra ?o?ysko kr?ci si? jak nale?y odk?adamy rolki. Na drugi dzie? chcemy i?? po?miga?, jednak kó?ka nie chc? si? kr?ci? i nie da si? ich rozje?dzi? to znak ?e ?o?yska si? zatar?y od ?rodka wyglada to tak:

Jedynym co mi uda?o si? wymy?le? aby przywróci? je do jazdy to zastosowa? preparaty "WS lub WD" same, jednak nie pomog? potrzebujemy jeszcze okr?g?y pilnik który powi?i?my znale?? w gara?u lub co? podobnego.

?o?ysko wk?adamy na pilnik i jak najmocniej je wciskamy(pilnik si? rozsze?a.Teraz najlepiej wzi??? je na imad?o i próbowa? aby korozja si? star?a od ?rodka.Takie ?o?ysko jak na zdj?ciu nie jest ju? do naprawy poniewa? jest zabardzo skorodowane.
Dodał: Qbasiek


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


monisia568monisia568 (2010-10-23 17:42:03)
bardzo fajny artyku? du?o mo?na si? nauczy?
monisia568monisia568 (2010-10-23 17:40:57)
bardzo fajny artyku? du?o mo?na si? nauczy?