Rolki:: Pornstar
Pornstar

Pornstar jest trikiem bardzo podobnym do mizou. Je?li wi?c potrafisz zrobi? mizou grinda to Pornstar nie powinien stanowi? dla ciebie wi?kszego problemu. Pornstar to trik, który ?atwiej robi si? na murku (przynajmniej dla mnie).

Trik wykonuje sie nast?puj?co: Je?eli masz po lewej stronie murek to wskakujesz lew? nog? na soulplate'a a praw? nog? ?lizgasz si? na rurce za lew? nog?.

Pami?taj aby wi?kszo?? ci??aru przenie?? na nog? z przodu. Najtrudniejsze przy tym tricku jest odpowiednie wskoczenie na przeszkod?. Najwi?kszym b??dem pocz?tkuj?cych jest to, ?e nie potrafi? si? wystarczaj?co mocno skupi? tak aby odpowiednio ustawi? nogi. Tak bardzo chc? trafi? soulem, ?e gdy ju? wyl?duj? ca?y ci??ar przenosz? w?a?nie na t? nog?. Innym b??dem jest to, ?e pocz?tkuj?cy nie potrafi zbyt dobrze oceni? wysoko?ci rurki przez co albo skacze za nisko zahaczaj?c rolkami o rurk? albo zbyt wysoko i trick nie wygl?da stylowo.

Je?li chcesz zrobi? ten trick na czym? pochy?ym pami?taj ?eby nog? która jest na soul wysun?? troch? bardziej na soul.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Artyku? napisa? Famt.


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuszychu27 (2010-05-29 18:04:56)
Za opis da?em 9, mog?e? da? filmik, ale jednak ju? wiem, jak (w teorii) zrobi? pornstara