Rolki:: Traffic Skate Jam II
Traffic Skate Jam II

08.11.08 na krytym skateparku Traffic odby?a si? druga edycja zawodów „Traffic Skate Jam II”. Skatepark zosta? odnowiony i specjalnie przygotowany dla zawodników, którzy przybyli aby sprawdzi? swoje umiej?tno?ci podczas zawodów. Rywalizacja odbywa? si? w dyscyplinach rolki oraz deskorolka. Na imprezie zjawi?o si? oko?o 70 zawodników z ca?ej Polski mi?dzy innymi z ?odzi, Krakowa, Cz?stochowy, Jastrz?bia Zdroju, Wroc?awia oraz kilku zawodników z Czechów. Rundy eliminacyjne rozegrane zosta?y w formule Jam, czyli równoczesnych przyjazdów kilku zawodników. Fina?y natomiast rozstrzygni?to na podstawie indywidualnych przejazdów. Do fina?u na rolkach zakwalifikowa?o si? 11 zawodników, z których na podium stan?li:
3. Krzysztof Dziuba z Krakowa
2. Kuba Olejarz z Krakowa
1. Adam ?urawiecki z Cz?stochowy

W finale deskorolki mo?na by?o zobaczy? 14 zawodników z których najlepszymi okazali si?:
3. Maciej Bobrowski z Krakowa
2. Tomasz Trzupek z Krakowa
1. Andrzej Kwiatek z Krakowa
Rewelacyjna atmosfera podczas zawodów i pozytywne opinie zawodników na temat skateparku pozwalaj? ?mia?o my?le?, ?e skatepark b?dzie cieszy? si? zainteresowaniem amatorów sportów ekstremalnych podczas zimy i pozwoli im przygotowa? si? do kolejnej edycji zawodów Traffic Skate Jam w przysz?ym roku. Zapraszamy do zapoznania si? ze strona skateparku Pawe? Komosa
Dodał: Qbasiek


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?