Rolki:: ?o?yska i ich numeracje
?o?yska i ich numeracje

?o?yska numerowane s? liczbami nieparzystymi.Ka?de ?o?ysko posiada numer który okre?la jego przystosowane.Jeszcze do niedawna w rolkach nie by?o du?ego wyboru i rolkarze agresywni je?dzili na ABEC 1.Z czasem jednak powstawa?y nowe i zmienia?y si? ich przystosowania.Najcz??ciej stosowanymi ?o?yskami w rolkach agresywnych s? ABEC 5 s? szybsze od trójek i bardziej wytrzyma?e.Najcz??ciej na stronach z rolkami znajdziemy abec 7, jednak stosowane s? one w rolkach rekreacyjnych,fitness itp. poniewa? du?y opór k?adzie si? na ich szybko??, a w rolkach agresywnych po skokach si? szybko niszcz?.Dlatego je?li je?dzisz na rolkach agresywnych najlepszym zakupem b?d? ABEC 5.Numery 9-13 stosowane s? w rolkach do naprawde szybkiej jazdy.

Dodał: Qbasiek


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


malus-gmalus-g (2012-01-19 18:41:46)
ja mam ABEC5 ;)