Rolki:: P?oza Razors Team
P?oza Razors Team

Jest to jedna z aktualnie najta?szych dost?pnych p?ó? na rynku. Wyst?puje w bia?ym i czarnym kolorze. P?oza nie jest tak ?liska jak p?ozy takich firm jak Ground Control czy Kizer. Jednak tak szybko nam si? nie zniszczy, co te? jest wa?ne. ?rubki dosy? szybko zacze?y si? rozkr?ca? podczas jazdy co mo?e by? nieprzyjemnym prze?yciem, podczas osi?gania du?ych pr?dko?ci. Zazwyczaj do p?ozy dodane s? grindwheelsy tej firmy i tu te? bez fajerwerków gdyby porówna? z firm? Grindsystems s? na pewno mniej ?liskie i s?abiej si? kr?c? bo tulejki w?wn?trz s? do?? dziwnie wykonane. Jednak jest to sprz?t za oko?o 50z? wi?c nie powinni?my wybrzydza?, bo na naprawd? dobr? p?oz? b?dziemy musieli wyda? przynajmniej 100z?, a tu mamy sprz?t za nie du?? sumk?.
Dodał: Qbasiek


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?