Rolki:: Malowanie rolek
Malowanie rolek

Postanowi?em wprowadzi? pewne zmiany w swoich czarnych bezwyrazowych rolkach.
Zwyk?e zmianny koloru sznurówek nie dadz? nam specjalnego efektu, a jedynie chwilowe zadowolenie.

Poszed?em dalej, ju? kiedy? próby malowania wysz?y mi bardzo dobrze i przez d?ugi czas farba si? utrzymywa?a, wtedy by?o to robione markerem Montany, a ?e zosta?o mi go troch? zawsze mog?em poprawi? widoczne zdarcia.
Tym razem w ruch poszed? bia?y spray.

Akurat ja, specjalnego wyboru nie mia?em. Cholewki pokryte mam skinem, co uniemo?liwia mi ich malowanie, jedynym sensownym wyj?ciem by?y soulplaty. Opisz? wam teraz krok po kroku jak powinna wygl?da? czynno?? malowania tej cz??ci rolek:
Powinni?my si? jeszcze zastanowi? czy op?aca nam si? malowa? ca?e soule czy tylko ich górn? cz???, t? któr? widzi si? podczas jazdy. Ja wybra?em t? drug? opcj?, bo nie widz? sensu na malowanie miejsc po, których co rusz gridnuj?, a to tylko strata farby.

1. Interesuj? nas tylko soulplaty i to tylko nad nimy b?dziemy pracowa?, wi?c odkr?camy ?rubki i mamy przed sob? same plejty.
2. Oczyszczamy wszelki brud, py? i wosk za pomoc? papieru ?ciernego o ?redniej ziarnisto?ci.
3.Gdy powierzchnia wydaj? nam si? ju? do?? g?adka w ruch idzie papier drobnoziarnisty, aby jak najdok?adniej wyrówna? ca?? powierzchni?, któr? b?dziemy malowa?.
4.Teraz oczyszczamy plejty z py?u za pomoc? myd?a i szczoteczki, nast?pnie sam? wod?.
5.Czekamy a? plejty si? wysusz?.
6.Tak ja wspomnia?em, malowa?em tylko górn? cz??? dlatego ograniczy?em dost?p farby do dolnej cz??ci ta?m? malarsk?, bo wiadomo, ?e w innym przypadku nie unikniemy dodatkowo pomalowanych cz??ci.
7. Pierwsza warstwa farby ma prawo nas nie zadowoli?, przychodzimy za 2h i czynno?? powtarzamy, po czym kolor powinien by? ju? wyrazisty i konkretny.
8. Czekamy przynajmniej 12 godzin, a? ca?a farba wyschnie, montujemy plejty i efekt sami mo?ecie sprawdzi? na moim przyk?adzie.

Moim zdaniem najlepiej malowa? g?ównie cholewki, klamry i soulplaty. P?ozy powinny mie? ju? swój w?asny kolor od producenta, bo ci??ko b?dzie nam uzyska? d?ugotrwa?y efekt. Planuj? tak?e ju? nied?ugo pomalowa? klamry, aby mi?dzy doln?, a górn? cz??ci? rolki panowa? przyjemny kontrast.

A tak prezentuj? si? na nogach:

Dodał: Qbasiek


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturusamlans (2013-04-25 07:17:58)
u mnie jest taki problem ?e rodzice nie chc? mi kupi? rolek agresywnych bo s? za drogie i wszystkich trików musz? uczy? si? na zwyk?ych... nie mam nawet u siebie ?adnego skateparku... jaka? masakra.. a teraz najlepsze znajomi ze szko?y uwa?aj? ?e rolki i jazda agresywna jest tylko dla ch?opaków bo dziewczynom tak nie wypada.. i we? si? tu ucz je?dzi? agresywnie pozdro :3
Brak avaturubluee (2012-09-25 20:58:29)
adekkox ja te? si? na pocz?tku ba?am, ale kilka razy si? mo?esz wywali? z samego strachu (jak masz ochraniacze to raczej nie zaboli za mocno) :D potem to ju? luzik ^^
klausiaklausia (2012-08-03 19:55:31)
efekt ca?kiem fajny
Brak avaturuarek@ (2012-04-24 11:18:09)
nie polecam
Brak avaturuadekkox (2012-04-19 13:24:13)
A gdzie mo?na kupi? takie specjalne rolki bo ja mam takie zwyk?e firmy enero i niedawno zacz??em.Niezbyt du?o umiem bo cz?sto si? boj? podjecha? pod ramp?.PORACIE MI CO?
Brak avaturuadame98 (2011-10-02 21:47:07)
wcze?niej te markery montany jak sie sprawdzi?y i czy to by?y te z farb??

1 2