Rolki:: Malowanie rolek
Malowanie rolek

Postanowi?em wprowadzi? pewne zmiany w swoich czarnych bezwyrazowych rolkach.
Zwyk?e zmianny koloru sznurówek nie dadz? nam specjalnego efektu, a jedynie chwilowe zadowolenie.

Poszed?em dalej, ju? kiedy? próby malowania wysz?y mi bardzo dobrze i przez d?ugi czas farba si? utrzymywa?a, wtedy by?o to robione markerem Montany, a ?e zosta?o mi go troch? zawsze mog?em poprawi? widoczne zdarcia.
Tym razem w ruch poszed? bia?y spray.

Akurat ja, specjalnego wyboru nie mia?em. Cholewki pokryte mam skinem, co uniemo?liwia mi ich malowanie, jedynym sensownym wyj?ciem by?y soulplaty. Opisz? wam teraz krok po kroku jak powinna wygl?da? czynno?? malowania tej cz??ci rolek:
Powinni?my si? jeszcze zastanowi? czy op?aca nam si? malowa? ca?e soule czy tylko ich górn? cz???, t? któr? widzi si? podczas jazdy. Ja wybra?em t? drug? opcj?, bo nie widz? sensu na malowanie miejsc po, których co rusz gridnuj?, a to tylko strata farby.

1. Interesuj? nas tylko soulplaty i to tylko nad nimy b?dziemy pracowa?, wi?c odkr?camy ?rubki i mamy przed sob? same plejty.
2. Oczyszczamy wszelki brud, py? i wosk za pomoc? papieru ?ciernego o ?redniej ziarnisto?ci.
3.Gdy powierzchnia wydaj? nam si? ju? do?? g?adka w ruch idzie papier drobnoziarnisty, aby jak najdok?adniej wyrówna? ca?? powierzchni?, któr? b?dziemy malowa?.
4.Teraz oczyszczamy plejty z py?u za pomoc? myd?a i szczoteczki, nast?pnie sam? wod?.
5.Czekamy a? plejty si? wysusz?.
6.Tak ja wspomnia?em, malowa?em tylko górn? cz??? dlatego ograniczy?em dost?p farby do dolnej cz??ci ta?m? malarsk?, bo wiadomo, ?e w innym przypadku nie unikniemy dodatkowo pomalowanych cz??ci.
7. Pierwsza warstwa farby ma prawo nas nie zadowoli?, przychodzimy za 2h i czynno?? powtarzamy, po czym kolor powinien by? ju? wyrazisty i konkretny.
8. Czekamy przynajmniej 12 godzin, a? ca?a farba wyschnie, montujemy plejty i efekt sami mo?ecie sprawdzi? na moim przyk?adzie.

Moim zdaniem najlepiej malowa? g?ównie cholewki, klamry i soulplaty. P?ozy powinny mie? ju? swój w?asny kolor od producenta, bo ci??ko b?dzie nam uzyska? d?ugotrwa?y efekt. Planuj? tak?e ju? nied?ugo pomalowa? klamry, aby mi?dzy doln?, a górn? cz??ci? rolki panowa? przyjemny kontrast.

A tak prezentuj? si? na nogach:

Dodał: Qbasiek


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


QbasiekQbasiek (2010-12-27 22:38:12)
Na pewno jest to pewien eksperyment i wiem, ?e b?dzie si? to z czasem ?ciera?, a na wycinkach od plejtów na trickach royalowych szybko gromadzi si? wosk jest to nie uniknione. Z cuffami zgodzi? si? nie mog?, malowa?em chyba dwa sezony temu na niebiesko i starcia pojawia?y si? tylko na tylnej stronie cuffa, a ?e mia?em zawsze troch? tej farby mog?em odmalowa?. Dolnej cz??ci plejtów nie malowa?em, ale uwa?am, ?e górna troch? potrzyma, z kolorem mo?e faktycznie przesadzi?em, ale nic innego pod r?k? nie mia?em :P
kubamaju4kubamaju4 (2010-12-27 13:03:55)
Wybacz ale jest to pomys? g?upi. Sam pomalowa?em na czerowono swoje cuffy, farba zdrapywa?a si? po pierwszych paru minutach. Artyku? jest napisany dobrze, ale samo w sobie malowanie jest bezsensowne. Szczególnie na plejtach :(

1 2 dalej