Rolki:: Shima Skate Manufacturing Edit
Shima Skate Manufacturing Edit

Od 2 tygodni jestem posiadaczem rolek firmy Shima Skate Manufacture pro model Montre Livingston. Jestem jedn? z pierwszych osób w Polsce, która ?miga na tych rolkach.

Przejdzmy do opisu poszczególnych cz??ci:
Boot- bardzo wygodny wykonany z naturalnej skóry, liner nic a nic nie obciera.
Soulplates - wykonane z jeszcze twardszego materia?u ni? poprzednio i s? nieco wi?ksze ni? w Nimhah i co najwa?niejsze s? bardzo ?liskie.
Szyna - firmy 50/50 zawsze kojarzy?a mi si? z ci??ko?ci? i z bardzo drog? cen?, co do ceny nadal jest wysoka oscyluj?ca w okolicach 280z?, lecz jest i bardzo lekka i ?liska. Ma po bokach specjalne kostki zmniejszaj?ce tarcie szyna jest bardzo podobna w je?dzie jak Ground Control FTL, lecz zamiast grindwelsów dostajemy w zestawie komplet ma?ych H-blocków.
Ko?a - s? fabryczne SSM'a model factory nie wiem jak z ich wytrzyma?o?ci?, lecz wiem jak z ich przyczepno?ci? a jest bardzo dobrze to osobi?cie moja ulubiona twardo?? 88A, a wysoko?? wynosi 56mm.
?o?yska - s? to znane i bardzo popularne complexy abec 5 po tak drogich rolach (900z?) spodziewa?bym si? czego? lepszego, lecz te starczaj? s? w miar? szybkie i wytrzyma?e a to ju? mój 4 komplet tych ?o?ysk.

Rolki s? moim zdaniem prawdziw? najwy?sz? pó?k? kodn? konkurencji z najwy?szymi modelami Razorsa, Remza, USD, Xsjado i ca?ej reszty najlepszych producentów rolek do jazdy agresywnej warto doda?, ?e s? robione r?cznie jako jedyne i bardzo lekkie. Co do stylistyki to osobi?cie mi si? podobaj? tylko te reggae dodatki s? ma?o mi pasuj?ce, ale jak to si? mówi o gustach si? nie dyskutuje. Moja ocena to 8,5/10.


Dodał: MS_Skate


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuarek@ (2012-08-19 13:01:25)
lpo,po,km, .;;;;;;;000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000) ;(
Brak avaturuarek@ (2012-03-24 16:59:38)
fajne role.mój kolega te? ma takie jazda na nich jest super.jedyny b??d ?e s? ci??kie