Rolki:: Frontflip i backflip oraz ich odmiany.
Frontflip i backflip oraz ich odmiany.

W tym artykule postaram obja?ni? czym jest i jak wykona? frontflipa i backflipa. S? to salta na rolkach. Napisze, te? o ich odmianach. Do trenienia tego tricku wa?ne jest miejsce nie ma co uczy? si? tego tricku na flacie, bo to debilizm. Najlepsze s? do tego rampy o du?ych rozmiarach najlepiej takie jak np. w Wroc?awiu gdzie mamy basen z g?bkami. Ale je?li takiego nie mamy musimy zrobi? to na zwyk?ej rampie ale pami?tajcie o wszystkich ochraniaczach, bo bez nich nast?pnej próby tricku mo?e ju? nie by?. Nale?y najecha? na ramp? i wykona? salto w przód (front) lub w ty? (back). Przed nauk? tricku powinni?my opanowa? salto w biegu w butach. Maymy wiele odmian frontflipa i backflipa: Frontflip: Safety, Mute i That tak samo jest z backflipem. Dodajemy po prostu grabyi obroty. ?ycze nauki bez ?amania si?.


Dodał: MS_Skate


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?