Rolki:: Piotrek Combrzy?ski
Piotrek Combrzy?ski

Piotrek Combrzy?ski sp?dzi? ca?e swoje dzieci?stwo na rolkach. Je?dzi ju? ponad 12 lat. Mieszka w Warszawie. Jak sam mówi: " Najbardziej w rolkach ceni? sobie mo?liwo?? oderwanie si? od rzeczywisto?ci, uczucie jakby czas si? zatrzyma?, jeste? tylko Ty i spot" . Je?dzi g?ównie na skatepark'ach, bo tam si? wychowa?, ale lubi te? i?? po?miga? na street.

Do jego najwi?kszych osi?gni?? mo?na zaliczy? Mistrzostwo Polski w latach 2010 oraz 2011 oraz kilka podiów zaj?tych za granic?.

Sponsorzy:
-Hedonskate,
-4x4,
-Razors,

Aktualny Setup:
RZRS SL Dre Powell 2 , FTL2 Aragon , Street Artist Bambrick 58mm/88a


Pozdrawiam.


Dodał: klausia


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?