Rolki:: Rollerblade TRS Downtown
Rollerblade TRS Downtown

W tym artykule chcia?bym przedstawi? wam moj? opinie na temat owych rolek. By?y to moje pierwsze rolki, na których ?miga?em bardzo d?ugo, ale mimo wszystko nie jest to idealny sprz?t.

Postaram si? opisa? z osobna ka?d? cz???:

Boot - Bardzo ci??ki, niby mo?na si? przyzwyczai?, ale te? szybko mo?na si? zm?czy?. Jest te? bardzo sztywny, przez co rol? nie gn? si? zbyt dobrze (jak nie wcale). Musz? jednak stwierdzi?, ?e jest on nie do zatarcia je?li chodzi o sam? wytrzyma?o?? - niezniszczalny. Za buta daje 3/5.

Liner - do?? sztywny, ale bardzo wygodny, nie przeciera si? i w?a?ciwie nie mam ?adnych szczególnych zastrze?e?. 4/5

Platy - Du?e i ?liskie. Zewn?trzny ma 4 cm, wewn?trzny 3. Przy okazji do?? ?ywotne, chocia? niektórzy mówi?, ?e po ostrym katowaniu mog? pojawi? si? dziury, ja tego jednak nie do?wiadczy?em, a wcale ich nie oszcz?dza?em. 5/5

Klamry - Jest to zdecydowanie ta rzecz, przez któr? ca?kowicie odradzam kupna tych rolek. Zacznijmy od tego, ?e jest to klamra na pompk?, jednak nie dzia?a to tak zgrabnie jak w wi?zaniach snowboardowych. Bardzo kiepski i niewygodny pomys?, tym bardziej, ?e cholewka zdecydowanie ogranicza osobom o chudych nogach, zapi?cie rolki tak jak by chcieli. Ja musia?em kombinowa? z pakowaniem chusteczek, pó?niej zdecydowa?em si? poucina? troch? zb?dnych rzeczy w cholewce, jednak zanim na to wpad?em, po?ciera?a si? wi?kszo?? z?bków na pasku co jest kolejn? wad?. Po do?? d?ugim czasie klamra w rolce soul\\\'uj?cej, si? wy?ama?a. 0/5

P?oza - P?oza jest troch? ci??ka, ale ?liska i bardzo wytrzyma?a je?li chodzi o ?amliwo??. ?ciera si? w ?rednim tempie. Troch? ma?y i p?ytki groove, wskazane wyj?cie dwóch ?rodkowych kó?ek. P?oza bardzo przeci?tna, ale bez szczególnych wad. 3/5

Kó?ka i ?o?yska - Musz? przyzna?, ?e kó?ka i ?o?yska w jakim? stopniu ratuj? reszt? rolki i sprawiaj?, ?e jeszcze troch? warto je kupi? cho?by, ?eby pó?niej mo?na by?o je wstawi? do innych rolek.
S? idealne. Bardzo woln? si? ?cieraj?, nawet po wyj?ciu dwóch ?rodkowych (które z reszt? warto gdzie? zachowa?, bo mog? si? przyda?), niezwykle wytrzyma?e, mo?na w nich ?mia?o zalicza? najostrzejsze gapy (rolki same w sobie s? bardzo stabilne). ?o?yska nie s? bardzo podatne na zanieczyszczenia z zewn?trz, ale i tak nie wskazane jest je?d?enie po piasku, mimo to s? bardzo szybkie i wytrzyma?e, nawet bez regularnej konserwacji. Zdecydowanie 5/5

http://69.89.31.93/~rollerne/rn/rollerblade_trs_downtown_2.jpg

Pewnie b?d? je kiedy? wspomina? jako pierwsze rolki z którymi si? nie?le nakombinowa?em, dlatego zanim postanowicie je kupi?, radze wam si? jeszcze troch? porozgl?da? :)


Dodał: JohnuS


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?