Rolki:: Unity
Unity

Unity to obród cia?a o 90 stopni w lewo i skrzy?owanie nóg w grindzie. Gdy zaczynamy uczy? si? unity najlepiej zaczyna? na jakim? niskim murku,podje?dza? z niewielk? pr?dkos?i? i dogina? kolana!Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuEmciu123 (2012-08-23 13:36:00)
na bs oczywi?cie.
Brak avaturuEmciu123 (2012-08-23 13:35:02)
jak podje?dzasz po prawej stronie to lew noga jest skrzyrzowana przed praw?.
RengersRengers (2011-12-17 19:04:28)
nic nie wyja?ni?e? ... napisa?e? tylko jak wygl?da unity, jak wszyscy to i ja bs unity
er3kaer3ka (2011-05-13 16:02:15)
To byl BS UNITY..!
Brak avaturuHugo2 (2011-01-03 11:02:49)
szacón
masterblastermasterblaster (2010-09-13 15:48:21)
TO BY?O BACKSIDE UNITY.!!!

1 2